Posádka je připravena, vše podstatné je sbaleno a předpověď počasí vypadá výborně. Všichni jsou nadšeni z nadcházejícího dobrodružství a nikdo nechce myslet na možné komplikace, které mohou nastat. Boataround vám přináší pár rad o tom, jak funguje pojištění jachet a jak zvolit nejlepší tu možnost.

Nejdůležitější rada hned na úvod: Pojištění je nezbytné. Představte si, že jezdíte autem po cestách bez jakéhokoli pojištění – nesmysl? Tak teď si představte, že řídíte něco několikrát většího, nepředvídatelnějšího a několikanásobně dražšího.

Potopená plachetnice na jezeře před horou

Při pronájmu lodi je nutno zaplatit vratnou bezpečnostní kauci. Ta se pohybuje podle hodnoty lodi, ovšem zpravidla jde o tisíce eur. Charterové společnosti přišly proto s nabídkou tzv. . Pojištění kauce, které sníží nebo zcela eliminuje povinnost složit vratnou kauci.

Příliš složité? Uvedeme si příklad:

Při standardní rekreační plachetnici je vrátný depozit např. 2 000 eur, ale chartrová společnost nabízí pojištění kauce ve výši 190 eur na týden, který sníží vrátný depozit na 300 eur namísto 2 000 eur. Pokud dojde k pojistné události, charterová společnost vám vrátný depozit nevrátí a vy tak přijdete jen o 300 eur (namísto 2 000 eur).

Pokud se plavíte vícekrát do roka, vyplatí se zakoupit pojištění kauce celoročně (např. Přes Yacht-Pool), protože výše pojistného na 12 měsíců se rovná přibližně jednorázové výši pojištění kauce u charterové společnosti. Pojištění vám platí vícenásobně na plavby během roku, avšak v tomto případě musíte zaplatit vratnou kauci při přebírání lodi a v případě pojistné události řešíte pojistné plnění přímo s pojišťovnou vy.

Některé charterové společnosti vyžadují zaplatit pojištění kauce předem (alespoň jeden den před nástupem naloď), zejména kdy nabízí pojištění třetích stran a pojišťovna potřebuje čas na zpracování dat.

Spoluúčasť

Ptejte se při pojištění na vaši spoluúčast v případě pojistné události. Jak je veliká a jak se počítá? Standardně se pohybuje kolem 5-10%, ale jsou i pojištění kde jste plně chráněni.

Co pojištění kauce nezahrnuje?

Většina pojistek má výjimky na poškození, například ztráta Fendra, nebo ucpání WC. Výjimečně se může jednat io generátor, nebo poškození plachty. Pokud vaše pojistka tyto věci nezahrnuje, důkladně si je zkontrolujte při přebírání lodi.

Hrubá nedbalost, vedení plavidla bez potřebného oprávnění nebo pod vlivem alkoholu a pod. nespadají pod pojistné plnění (= pojišťovna událost neproplatí). Příkladem může být pojistná událost v případě dobrého počasí. Některé pojišťovny zjišťují podrobnosti a v případě podezření na nedbalost, pojistnou událost neproplatí.

V případě škod způsobených hrubou nedbalostí je možné se chránit např. celoročním pojištěním skipera (pro rekreační plachetnice je výška pojistného cca 100 eur / rok), a vztahuje se nejen na skipera, ale i na posádku, která je oficiálně na palubě – je zapsána v seznamu posádky. Avšak dejte si pozor, neboť i v tomto případě se pojistné plnění anuluje, pokud nemáte platnou licenci pro danou oblast a plavidlo.

Kdo pojištění poskytuje?

V některých případech vám chartrová společnost pojištění sice nabídne, ale jde o pojištění třetí strany. Stále tak musíte složit vratnou kauci za pronájem lodě a v případě pojistné události řešíte povinné plnění přímo s pojišťovnou vy.

Pokud je vratná kauce zadržena z karty, doporučujeme si před cestou prověřit s bankou Vaše limity na kartě.

Pokud si rezervujete loď přes agenturu, ta by měla tyto informace vědět a poskytnout vám je. Boataround prověřuje všechna pojištění s partnery a pomáhá klientům s jejich výběrem.

Přihlaste se a získejte okamžitou slevu jen pro členy! Ušetřete peníze s každou rezervací
Přihlášením nebo vytvořením účtu souhlasíte s našimi Všeobecnými podmínkami a Ochranou osobních údajů.