Všeobecné podmínky Boataround

Užíváním naší platformy potvrzujete, že (i) máte nejméně 18 let; (Ii) máte právní oprávnění k uzavírání závazné právní povinnosti. Boataround si vyhrazuje právo odmítnout přístup na tuto platformu a na služby, které nabízíme.

Tyto smluvní podmínky, které mohou být čas od času změněny, se vztahují na všechny naše služby přímo nebo nepřímo (prostřednictvím distributorů), které jsou k dispozici online, prostřednictvím libovolného mobilního zařízení, e-mailem nebo telefonicky. Přístupem, procházením a používáním našich webových stránek nebo kterékoli z našich aplikací prostřednictvím jakékoliv platformy (společně označované jako “platforma”) a / nebo vyplněním rezervace si uvědomujete a souhlasíte s tím, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasili s podmínkami (Včetně zásad ochrany soukromí a cookies).

Tyto stránky, jejich obsah a infrastruktura těchto stránek a služba online rezervace lodí poskytovaná prostřednictvím platformy (“služba”) jsou ve vlastnictví, provozovány a poskytovány společností Boataround.com, a.s., Medená 17, 811 02 Bratislava, Slovensko (“Boataround “,” my “ nebo ” naše “) a jsou poskytovány pro vaše osobní, nekomerční užití za podmínek stanovených níže.

 1. Naše služby
 2. Prostřednictvím platformy poskytujeme (platforma Boataround a její partnery) online platformu, pomocí níž všechny typy provozovatelů lodí (například chartery, mariny, vlastní lodě, cestovní kanceláře, společně “poskytovatel lodí”), mohou inzerovat své lodě k pronájmu, a prostřednictvím kterého mohou návštěvníci platformy učinit takový pronájem. Tím, že provedete pronájem prostřednictvím společnosti Boataround, uzavřete přímý (právně závazný) smluvní vztah s poskytovatelem lodí, od kterého si pronajímáte loď. Od okamžiku, kdy provádíte pronájem, jednáme pouze jako zprostředkovatel mezi vámi a poskytovatelem lodí, kterému předáme informace o vašim pronájmu a jménem poskytovatele lodi vám zašleme potvrzující e-mail .

  Při nabízení našich služeb jsou informace, které ukážeme, založeny na informacích poskytnutých poskytovateli lodí. Poskytovatelé lodí mají tedy přístup k on-line systému, díky němuž jsou plně odpovědní za aktualizaci ceny pronájmu, dostupnosti a dalších informací, které jsou zobrazovány na naší platformě. Ačkoli budeme využívat přiměřené zdroje při provádění našich služeb, nebudeme ověřovat, zda jsou a nejsou zárukou, že jsou veškeré informace přesné, úplné nebo správné, ani neneseme odpovědnost za jakékoli chyby (včetně typografických chyb), případné přerušení Na jakoukoli (dočasnou nebo částečnou) poruchu, opravu, upgrade nebo údržbu naší platformy nebo jinak), nepřesné, zavádějící nebo nepravdivé informace nebo nedodání informací. Každý poskytovatel lodí je vždy odpovědný za přesnost, úplnost a správnost informací (včetně ceny a dostupnosti nájemného) zobrazených na naší platformě.

  Naše služby jsou k dispozici pouze pro osobní a nekomerční účely. Proto nemáte právo používat, kopírovat, prodávat, zobrazovat nebo reprodukovat jakýkoli obsah nebo informace, produkty nebo služby dostupné na naší platformě pro jakoukoli komerční nebo konkurenční činnost.

 3. Ceny
 4. Všechny ceny na platformě Boataround jsou za loď pro celou rezervaci, včetně DPH a všech ostatních daní, pokud není uvedeno jinak. Před provedením rezervace si prosím zkontrolujte podrobné informace o nájemních podmínkách. Zřejmé chyby a nepřesnosti (včetně překlepů) nejsou závazné.

  Naše služba je bezplatná a nebudeme vám účtovat za naši službu ani přidávat další provize za pronájem lodi. Poskytovatelé plavidel nám zaplatí poplatek za pronájem (malé procento ceny za pronájem lodí) po zaplacení pronájmu.

 5. Soukromí a soubory cookie
 6. Boataround respektuje vaše soukromí. Podrobnější informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

 7. Platba
 8. Poskytovatelé lodí požadují, aby byla zaplacena nájemní cena (zcela nebo částečně) za účelem zajištění pronájmu. Budete požádáni, abyste ku garanci rezervace provedli platbu. Platba je bezpečně zpracována z vaší kreditní nebo debetní karty nebo bankovního účtu na bankovní účet poskytovatele lodi. Před zaplacením pronájmu si důkladně zkontrolujte podrobné informace o nájemních a platebních podmínkách.

 9. Zrušení rezervace
 10. Uskutečnením rezervace na naší platformě souhlasíte s příslušnými podmínkami storna poskytovatele plavebních služeb a se všemi dodatečnými podmínkami provozovatele lodi, které se mohou vztahovat na váš pronájem, včetně služeb nebo produktů nabízených poskytovatelem lodí. Podmínky dodání poskytovatele lodí lze získat u příslušného poskytovatele lodí.

  Pravidla storna jsou k dispozici na naší platformě na jednotlivé stránce pronájmu, během rezervace a v e-mailu s potvrzením. Vezměte prosím na vědomí, že některé pronájmy nejsou způsobilé k zrušení nebo změně. Před provedením rezervace si zkontrolujte podrobnosti a podmínky pronájmu. Doporučujeme, abyste si před započetím pronájmu pečlivě přečetli stornovací a platební politiku pronájmu a nezapomeňte provést další platby včas.

  Vezměte prosím na vědomí, že pronájem může být zrušen (bez předchozího upozornění), pokud příslušná (zbývající) částka nájemného nemůže být vybrána v příslušný den platby v souladu s příslušnými platebními podmínkami pronájmu. Nesprávná platba, špatné údaje o bankovní, debetní nebo kreditní kartě, neplatné kreditní nebo debetní karty nebo nedostatečné finanční prostředky jsou na vaší odpovědnosti a nebudete mít nárok na vrácení předplacené částky, pokud poskytovatel lodě nesouhlasí jinak. Chcete-li si prohlédnout, upravit nebo zrušit pronájem, přečtěte si potvrzovací e-mail a postupujte podle pokynů.

 11. Boataround záruka vrácení peněz
 12. Boataround záruka vrácení peněz je doplňkovou službou, kterou nabízí společnost Boataround svým zákazníkům. Je možné ji aplikovat na rezervace provedené na platformě Boataround a podléhá schválení ze strany společnosti. Společnost Boataround si vyhrazuje právo zamítnout nárok na tuto službu.

  Díky záruce vrácení peněz společnosti Boataround může zákazník stornovat rezervaci a může mu být vrácena platba, kterou již zaplatil na zaručení pronájmu lodě za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky a společnost Boataround schválí zákazníkovu žádost:

  1. Mezi dnem, kdy byla provedena rezervace pronájmu lodě a prvním dnem pronájmu uplyne minimálně jeden měsíc.

  2. Zákazník již zaplatil (dílčí nebo plnou) cenu pronájmu, která byla vyžadována pro zajištění jeho pronájmu podle Platebních podmínek v potvrzení o rezervaci (odstavec 4 těchto podmínek).

  3. Žádost o záruku vrácení peněz se předkládá společnosti Boataround ke schválení nejpozději 1 měsíc před dnem převzetí lodě.

  Chcete-li tuto žádost odeslat, kontaktujte společnost Boataround na adrese info@boataround.com

  Zákazník nemá nárok na vyšší náhradu než částku, kterou zaplatil. Pokud byl nárok společností Boataround zamítnut nebo nebyly splněny výše uvedené podmínky a nárok byl zamítnut, na zákazníka se vztahují storno podmínky, jak jsou uvedeny v odstavci 5 Všeobecných podmínek společnosti Boataround.

 13. (Další) Korespondence a komunikace
 14. Vyplněním rezervace souhlasíte s tím, že obdržíte (i) e-mail, který nám poskytne informace o vašem pronájmu a poskytne vám určité informace a nabídky (včetně nabídek třetích stran v rozsahu, v jakém jste se aktivně rozhodli pro tyto informace) Relevantní k Vašemu pronájmu a cíli a (ii) e-mailu, který vám po ukončení pronájmu pošleme a vyzve vás k zanechání vašeho hodnocení.

 15. Hodnocení
 16. Vaše hodnocení může být nahráno na stránku s informacemi o pronájmu na naší platformě za účelem informování (budoucích) zájemců o vašem názoru na kvalitu. Vyhrazujeme si právo upravit, odmítnout nebo odstranit recenze podle našeho uvážení.

 17. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
 18. V souladu s omezeními stanovenými v těchto smluvních podmínkách a v rozsahu povoleném zákonem odpovídáme pouze za přímé škody, které jsme skutečně utrpěli, zaplatili nebo vznikli v důsledku přisouzitelného nedostatku našich závazků týkajících se našich služeb, až do výše celkové ceny vaší rezervace, jak je uvedeno v potvrzovacím e-mailu (ať už jde o jeden případ, nebo řadu souvisejících případů).

  Avšak v rozsahu povoleném zákonem ani my, ani kterýkoliv z našich ředitelů, zaměstnanců, zástupců, dceřiných společností, přidružených společností nebo jiných osob, které se zabývají řízením platformy a jejího obsahu, však nebude odpovědný za (i) jakoukoli trestní, zvláštní, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, výrobní ztrátu, ušlý zisk, ztrátu příjmů, ztrátu smlouvy, ztrátu nebo škodu na dobré pověsti nebo reputaci ii) (popisných) informací (včetně cen pronájmu, dostupnosti) poskytované na naší platformě, (iii) služby nebo produkty nabízené poskytovatelem lodi nebo jinými obchodními partnery, (iv) veškeré (přímé, nepřímé, následné nebo trestné) škody, ztráty nebo náklady, (V) žádné (přímé, nepřímé, následné nebo trestní) škody, ztráty nebo náklady, které jste utrpěl/a, které vám vznikly nebo které jste zaplatil/a na základě, jako důsledek nebo v souvislosti s užíváním, neschopností užívat nebo prodlením naší platformy nebo e) jakékoli (osobní) zranění, smrt, poškození majetku nebo další (přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo trestní) škody, ztráty nebo vynaložené či zaplacené náklady, ať už v důsledku (právních) úkonů, chyb, porušení, (závažné) nedbalosti, úmyslného pochybení , opomenutí, neprovedení úkonu, nesprávné interpretace, přečinu nebo přesně vymezené odpovědnosti, kterou lze (zcela nebo částečně) přičíst poskytovateli nebo kterémukoliv z našich obchodních partnerů (jejich zaměstnancům, ředitelům, členům představenstva, jednatelům, zástupcům nebo přidruženým společnostem), jejichž produkty nebo služby jsou (přímo či nepřímo) nabízené nebo zveřejněné na naší nebo prostřednictvím naši platformy, včetně odpovědnosti za (částečné) zrušení rezervace, překročení rezervační kapacity, stávky, zásahu vyšší moci nebo jiných událostí mimo naši kontrolu.

 19. Práva k duševnímu vlastnictví
 20. Pokud není uvedeno jinak, software požadovaný pro naše služby nebo dostupný na naší platformě nebo používaný naší platformou a práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv) obsahu a informací na naší platformě jsou vlastnictvím společnosti Boataround.

  Společnost Boataround si zachovává výhradní právo na veškerá práva a zájmy (veškerá práva duševního vlastnictví) a na vzhled a pocit z webových stránek, na kterých je služba k dispozici (včetně přeloženého obsahu), nemáte právo kopírovat, web-scrapovat, publikovat, propagovat, využívat nebo jinak používat obsah (včetně jakýchkoli překladů a recenzí) nebo použít naší značky bez našeho písemného souhlasu. Jakékoli nezákonné použití nebo chování představují podstatné porušení našich práv duševního vlastnictví.

 21. Různé
 22. V rozsahu povoleném zákonem se tyto podmínky a poskytování našich služeb řídí a vykládají v souladu se slovenskými právními předpisy a veškeré spory vyplývající z těchto obecných podmínek budou výhradně předloženy příslušným soudům na Slovensku.

  Původní slovenská verze těchto podmínek může být přeložena do jiných jazyků. V případě sporu o výkladu těchto pojmů nebo rozporu mezi slovenskou verzí a jinou jazykovou verzí se použije slovenská verze, převažuje a je rozhodující. Slovenská verze je dostupná na našich webových stránkách.

  Pokud se jakákoli část těchto smluvních podmínek stane neplatnou, právně neúčinnou nebo nezavazující, ostatní části těchto podmínek platnosti nepozbývají. V takovém případě se nicméně bude neplatné ustanovení prosazovat v plném rozsahu dle příslušného zákona a vy přijmete opatření s podobným účinkem, který mělo neplatné, právně neúčinné nebo nezavazující opatření, v souladu s obsahem a účelem těchto smluvních podmínek.