Boataround vilkår og betingelser

Når du benytter denne platform, garanterer du, at (i) du er mindst 18 år gammel; (ii) du har den påkrævede juridiske myndighed til at indgå en bindende, juridisk forpligtelse. Boataround.com forbeholder sig ret til at nægte enhver adgang til denne platform samt til de tjenester, vi tilbyder.

Disse betingelser og vilkår, som kan blive ændret fra tid til anden, gælder for alle vores tjenester direkte såvel som indirekte (via distributører), der stilles til rådighed online, gennem mobilenheder, e-mail eller telefon. Ved at tilgå, gennemse og benytte vores webside eller en af vores applikationer gennem en hvilken som helst platform (samlet benævnt ”platfomen”) og/eller ved at udfylde en reservation, anerkender og accepterer du vilkårene og betingelserne, som er angivet nedenfor (herunder privatlivserklæringen og erklæringen om cookies).

Disse internetsider, indholdet og infrastrukturen på disse sider samt den online bådreservationstjeneste via platformen (”tjenesten”) ejes, drives og leveres af Boataround.com, ApS, Medena 17, 811 02 Bratislava, Slovakiet (”Boataround.com, ”os”, ”vi”, eller ”vores”) og leveres til din personlige, ikke-kommercielle brug underlagt nedenstående vilkår og betingelser.

 1. Vores tjenester
 2. På denne platform leverer vi (Boataround.com og dertil knyttede partnere) en online platform, hvorigennem alle typer af bådoperatører (f.eks. charter, marinaer, private bådejere og rejsebureauer, samlet refereret til som ”bådleverandør(er)”) kan annoncere for deres både til udlejning, og hvorigennem besøgende på platformen kan indgå sådanne lejeaftaler. Når du indgår en lejeaftale gennem Boataround.com, indgår du i et direkte (juridisk bindende) kontraktforhold med den bådleverandør, der udlejer båden. Fra det øjeblik du indgår lejeaftalen, fungerer vi udelukkende som mellemled mellem dig og bådleverandøren dvs. vi sender oplysningerne om din lejeaftale til den pågældende bådleverandør og sender dig en bekræftelsesmail på vegne af bådleverandøren.

  Når vi tilbyder vores ydelser, viser vi oplysninger baseret på de oplysninger, vi får fra bådleverandørerne. I denne forbindelse får bådleverandørerne adgang til et online system, hvor de har det fulde ansvar for at opdatere udlejningspriser, tilgængelige datoer og andre oplysninger, vi viser på platformen. Selvom vi altid vil sørge for at bruge rimelige ressourcer på vores udbudte tjenester, kan vi ikke kontrollere eller garantere, at alle oplysninger er præcise, fuldstændige eller korrekte. Ligeledes kan vi ikke holdes ansvarlige for eventuelle fejl (herunder typografiske fejl), eventuelle afbrydelser (som følge af f.eks. midlertidige og/eller delvise sammenbrud, reparation, opgradering eller vedligeholdelse af vores platform), unøjagtige, vildledende eller usande oplysninger samt manglende eller udeblivende oplysninger. Bådleverandøren er til enhver tid ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden og rigtigheden af de oplysninger (herunder lejeprisen og tilgængeligheden), der vises på vores platform.

  Vi udbyder kun vores tjenester til personlig, ikke-kommerciel brug. Du har derfor ikke tilladelse til at bruge, kopiere, sælge, fremvise eller reproducere indhold, oplysninger, produkter eller tjenester, der er tilgængelige på vores platform, til kommerciel eller konkurrencemæssig aktivitet.

 3. Priser
 4. Alle priser på Boataround.com er pr. båd for hele din reservation inklusive moms samt alle andre skatter og afgifter, medmindre andet er angivet. Kontroller venligst lejebetingelserne grundigt efter sådanne forhold forud for din reservation. Tydelige fejl og mangler (herunder trykfejl) er ikke bindende.

  Vores service er gratis, og vi vil ikke opkræve betaling fra dig for vores tjenester eller tilføje yderligere gebyrer til din bådens lejepris. Bådleverandørerne betaler et servicegebyr (dvs. en lille procentdel af udlejningsprisen) til os, når kunden har betalt.

 5. Privatliv og cookies
 6. Boataround.com respekterer dig privatliv. Se vores privatlivserklæring for yderligere information.

 7. Betaling
 8. Bådleverandørerne kræver lejeprisen fuldt eller delvist betalt for at garantere lejeaftalen. Du vil blive bedt om at garantere din lejeaftale under reservationsprocessen. Betalingen bliver sikkert behandlet fra dit kredit- / betalingskort eller som overførsel fra din bankkonto til bådleverandørens bankkonto via en tredjepartsbetalingsprocessor. Læs venligst lejebetingelserne herunder betalingsbetingelserne grundigt igennem forud for udlejningen.

 9. Annullering
 10. Når du foretager en reservation på vores platform, anerkender og accepterer du den pågældende bådleverandørs afbestillingspolitik samt eventuelle andre betingelser og vilkår fra bådleverandøren, som gælder for din lejeaftale, herunder tjenester og/eller produkter leveret af bådleverandøren. Leveringsbetingelserne fra den pågældende bådleverandør kan fås hos den pågældende bådleverandør.

  Reglerne for afbestilling kan findes på vores platform på en individuel udlejningsside, under reservationsprocessen og i bekræftelsesmailen ved reservation. Bemærk, at visse lejeaftaler ikke kan annulleres eller ændres. Kontroller lejebetingelserne efter sådanne forhold forud for din reservation. Vi anbefaler, at du læser bådleverandørens betalings- og afbestillingspolitik grundigt, før du indgår en lejeaftale. Husk at overholde betalingsaftalerne og betale til tiden, hvis der skal foretages flere betalinger.

  Bemærk, at lejeaftalen kan blive annulleret (uden varsel), hvis et (resterende) udlejningsbeløb ikke er blevet indbetalt på den aftalte betalingsdato i overensstemmelse med de pågældende betalingsbetingelser. Forsinket betaling, forkerte bank- eller kreditkortoplysninger, ugyldige kredit- eller betalingskort samt utilstrækkelige midler på kontoen er lejerens eget ansvar, og lejeren har ikke ret til at få evt. forudbetalte beløb betalt tilbage, medmindre bådleverandøren er enig i dette. Hvis du ønsker at se, ændre eller annullere din lejeaftale, skal du følge instruktionerne i din bekræftelsesmail.

 11. Boataround Tilbagebetalingsgaranti
 12. Boatarounds Tilbagebetalingsgaranti er en ekstra service, som Boataround tilbyder sine kunder. Garantien kan anvendes til reservationer, der foretages på platformen, og er underlagt kravgodkendelse fra Boataround. Boataround forbeholder sig ret til at afvise kravet.

  Med Boataround Tilbagebetalingsgaranti kan kunden annullere sin reservation og få refunderet de penge, der allerede er betalt for at gennemføre lejeaftalen, forudsat at kravet er godkendt af Boataround samt at følgende betingelser er opfyldt:

  1. Der er mindst en måned imellem den dato, reservationen blev oprettet på platformen, og den første dag af lejeperioden (dagen for afhentning af båden).

  2. Kunden har allerede helt eller delvist betalt lejeprisen, som var nødvendig for at garantere lejeaftalen i henhold til betalingsbetingelserne i reservationsbekræftelsen (afsnit 4 i disse vilkår og betingelser).

  3. Kunden skal indlevere kravet om tilbagebetaling fra Boataround Tilbagebetalingsgaranti mindst 1 måned før lejeperioden starter (dagen for afhentning af båden).

  For at indlevere dette krav, skal du kontakte Boataround på info@boataround.com. Kunden har ikke krav på at få tilbagebetalt et højere beløb end det allerede indbetalte. Hvis kravet bliver afvist af Boataround, eller hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt, gælder den almindelige afbestillingspolitik for kunden, som er angivet i afsnit 5 i Boatarounds vilkår og betingelser.

 13. Korrespondance
 14. Ved at udfærdige en reservation, accepterer du at modtage (i) en email fra os, som giver dig oplysninger om din lejeaftale samt visse informationer og tilbud (herunder tilbud fra tredjeparter i den udstrækning, du aktivt har valgt denne information til), som er relevante for din lejeperiode og destination, (ii) en e-mail, som vi sender dig, når du har afsluttet din lejeperiode, hvor vi inviterer dig til at skrive en anmeldelse.

 15. Anmeldelser
 16. Hvis du laver en anmeldelse, kan den blive uploadet til fortegnelsen over udlejningstilbud på vores platform med det formål at informere (fremtidige) kunder om din mening om kvaliteten af din booking. Vi forbeholder os ret til at justere, afvise eller fjerne anmeldelser efter eget skøn.

 17. Ansvarsfraskrivelse
 18. Med forbehold for begrænsninger fastlagt i disse vilkår og betingelser samt med forbehold for tilladelser og forbud fastlagt gennem loven er vi kun ansvarlige for direkte skader, der er lidt, betalt eller pådraget som faktisk følge af vores forsømmelse af vores forpligtelser i forhold til vores tjenester op til den totale sum af den totale omkostning af din reservation, som den er angivet i bekræftelsesmailen (hvad end der er tale om en enkeltstående hændelse eller flere forbundne hændelser).

  I den udstrækning loven tillader det, kan hverken vi eller vores direktører, medarbejdere, repræsentanter, datterselskaber, tilknyttede virksomheder eller andre involverede parter i styringen af platformen og dens indhold holdes ansvarlige for (i) direkte eller indirekte skader og tab, følgeskader, erstatninger eller bodsbetalinger, tab af produktion, tab af fortjeneste, tab af indtægt, kontrakttab, tab eller skade af kundekreds eller omdømme (ii) enhver unøjagtighed i forbindelse med oplysningerne (herunder lejepris og tilgængelighed) om de tilbud, der udbydes på vores platform (iii) tjenester eller produkter, der udbydes af bådleverandøren eller andre forretningspartnere (iv) ethvert tab, enhver skade eller enhver omkostning (direkte eller indirekte skader og tab, følgeskader, erstatninger eller bodsbetalinger) som du har lidt, pådraget dig eller betalt i henhold til, som følge af eller i forbindelse med brugen af vores platform eller manglende evne til at bruge vores platform (v) enhver skade, død, ejendomsskade eller andre tab, skader eller omkostninger (direkte eller indirekte skader og tab, følgeskader, erstatninger eller bodsbetalinger) som du har lidt, pådraget dig eller betalt uanset om der er tale om (juridiske) handlinger, fejl, overtrædelser, uagtsomheder, (grove) forsømmelser, forsætlig embedsmisbrug, undladelser, misligholdelser, forvanskninger, erstatningsforpligtende handlinger eller strenge hæftelser som (helt eller delvist) kan tilskrives tjenesteudbyderen eller enhver anden af vores forretningspartnere (herunder enhver af deres medarbejdere, direktører, repræsentanter eller tilknyttede virksomheder) hvis produkter eller tjenester stilles til rådighed (direkte eller indirekte), tilbydes eller vises frem via vores platform, herunder enhver annullering, overbooking, strejke, force majeure eller enhver anden begivenhed ude af vores kontrol.

 19. Immaterialret
 20. Medmindre det er angivet anderledes, er Boataround.com ejer af den software, der kræves til vores tjenester, eller som er tilgængelig eller bliver brugt på vores platform. Boataround.com er ligeledes ejer af de immaterielle rettigheder (herunder copyright) på indholdet og informationerne på vores platform.

  Boataround.com besidder alene ejerskab over alle rettigheder og interesser (alle immaterielle rettigheder) vedrørende udseendet og udtryk på websiden, hvor vores tjenester er tilgængelige (herunder oversat indhold), og du har ikke ret til at kopiere, stjæle, udgive, offentliggøre eller på anden vis udnytte indholdet (herunder oversættelser og anmeldelser) eller vores mærke uden vores skriftlige tilladelse. Enhver ulovlig brug eller adfærd vil blive set som en krænkelse af vores immaterielle rettigheder.

 21. Diverse
 22. I det omfang loven tillader det, skal disse vilkår og betingelser samt leveringen af vores ydelser reguleres og fortolkes i overensstemmelse med slovakisk lov, og enhver konflikt, som følger af disse vilkår og betingelser eller vores tjenester, vil udelukkende blive forelagt for de ansvarlige myndigheder i Slovakiet.

  Den originale version af disse vilkår og betingelser kan være oversat til andre sprog. I tilfælde af at der opstår uenighed i fortolkningen af disse vilkår og betingelser, eller hvis der er forskelle mellem den slovakiske version og enhver version på et andet sprog, vil den originale slovakiske version være gældende og konkluderende. Den slovakiske version kan findes på vores webside (indstil sproget på siden til slovakisk). Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser bliver ugyldig, ikke kan håndhæves eller bliver ikke-bindende, forbliver du bundet af de andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser. Den ugyldige bestemmelse vil dog i dette tilfælde blive håndhævet i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Du vil samtidig skulle acceptere en bestemmelse med lignende virkning som den ugyldige, ikke-bindende bestemmelse, som ikke kan håndhæves, indholdet af og formålet med disse vilkår og betingelser taget i betragtning.