Boataround Algemene voorwaarden

Als voorwaarde voor uw gebruik van dit platform garandeert u dat (i) u ten minste 18 jaar oud bent; (ii) u beschikt over de wettelijke bevoegdheid om een bindende wettelijke verplichting aan te gaan. Boataround.com behoudt zich het recht om voor iedereen toegang te ontzeggen tot dit platform en tot de diensten die wij aanbieden.

Als voorwaarde voor uw gebruik van dit platform garandeert u dat (i) u ten minste 18 jaar oud bent; (ii) u beschikt over de wettelijke bevoegdheid om een bindende wettelijke verplichting aan te gaan. Boataround.com behoudt zich het recht om voor iedereen toegang te ontzeggen tot dit platform en tot de diensten die wij aanbieden.

Deze pagina's, de inhoud en infrastructuur van deze pagina's, en de online bootreserveringsservice die wordt aangeboden via het platform (de ‘service’) zijn eigendom van en worden beheerd en verzorgd door Boataround.com, a.s., Medena 17, 811 02 Bratislava, Slowakije (‘Boataround.com’, ‘ons’, ‘wij’ of ‘onze’) en worden verstrekt voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, met inachtneming van de onderstaande bepalingen en voorwaarden.

 1. Onze service
 2. Via het platform bieden wij (Boataround.com en zijn gelieerde partners) een online platform waarmee alle soorten bootoperators (bijvoorbeeld charters, jachthavens, individuele booteigenaren, reisagenten, gezamenlijk de ‘bootleverancier(s)’), hun boten te huur kunnen aanbieden waardoor de bezoekers van het platform dergelijke huur kunnen maken. Door een huurovereenkomst te sluiten via Boataround.com, gaat u een directe (juridisch bindende) contractuele relatie aan met de bootleverancier waarbij u een boot huurt. Vanaf het moment dat u uw huur doet, fungeren wij uitsluitend als tussenpersoon tussen u en de bootleverancier, die de details van uw verhuur aan de betreffende bootleverancier doorgeeft en u een bevestigingsmail stuurt namens de bootleverancier.

  Bij het aanbieden van onze diensten is de informatie die wij tonen gebaseerd op de informatie die de bootleveranciers ons hebben verstrekt. Zodanig krijgen de bootaanbieders toegang tot een online-systeem waarmee zij volledig verantwoordelijk zijn voor het bijwerken van de huurprijs, beschikbaarheid en andere informatie die op ons platform wordt weergegeven. Hoewel we redelijke middelen zullen gebruiken voor het uitvoeren van onze services, zullen we niet controleren of, en we kunnen niet garanderen dat, alle informatie volledig of correct is, noch kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten (inclusief typografische fouten), eventuele onderbrekingen op enige (tijdelijke en/of gedeeltelijke) storing, reparatie, upgrade of onderhoud van ons platform of anderszins), onjuiste, misleidende of onware informatie of niet-verstrekking van informatie. Elke bootleverancier blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en juistheid van de informatie (inclusief de huurprijs en beschikbaarheid) die op ons platform wordt weergegeven.

  Onze services zijn alleen beschikbaar voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om enige inhoud of informatie, producten of diensten die beschikbaar zijn op ons platform te gebruiken, kopiëren, verkopen, weergeven of reproduceren voor commerciële of concurrentiële activiteiten.

 3. Prijzen
 4. Alle prijzen op het Boataround.com platform zijn per boot voor uw gehele reservering, inclusief btw en alle andere belastingen, tenzij anders vermeld. Controleer de huurgegevens grondig voor dergelijke voorwaarden voordat u uw reservering maakt. Kennelijke fouten en vergissingen (inclusief drukfouten) zijn niet bindend.

  Onze service is gratis en we brengen u geen kosten in rekening voor onze service of voegen geen extra commissie toe aan de bootverhuurprijs. Bootleveranciers betalen een servicetoeslag (klein percentage van de huurprijs van de boot) aan ons nadat de huurder de huurprijs heeft betaald.

 5. Privacy en cookies
 6. Boataround.com respecteert uw privacy. Neem alsjeblieft een kijkje op ons privacybeleid voor meer informatie.

 7. Betaling
 8. Bootaanbieders vragen u de huurprijs (geheel of gedeeltelijk) te betalen om de huur te garanderen. U wordt gevraagd om uw huur te garanderen tijdens het reserveringsproces. De betaling wordt veilig verwerkt van uw creditcard/betaalpas of bankrekening naar de bankrekening van de bootleverancier via een externe betalingsprocessor. Controleer de huurgegevens zorgvuldig voor de betalingscondities voordat u iets huurt.

 9. Annulering
 10. Door een reservering te maken op ons platform, aanvaardt u en gaat u akkoord met de relevante annuleringsvoorwaarden van die bootleverancier en met eventuele aanvullende voorwaarden van de bootleverancier die van toepassing zijn op uw huur, inclusief diensten en/of producten die zijn aangeboden door de bootleverancier. De leveringsvoorwaarden van een bootleverancier kunnen worden verkregen bij de betreffende bootleverancier.

  Het annuleringsbeleid is beschikbaar op ons platform op een individuele verhuurpagina, tijdens het reserveringsproces en in de bevestigingsmail. Houd er rekening mee dat sommige verhuringen niet in aanmerking komen voor annulering of wijziging. Controleer de huurgegevens voor dergelijke voorwaarden voorafgaand aan het maken van uw reservering. We raden u aan het annulerings- en betalingsbeleid van de huur zorgvuldig door te lezen voordat u iets huurt en vergeet niet op tijd verdere betalingen te voltooien.

  Houd er rekening mee dat een huur kan worden geannuleerd (zonder voorafgaande kennisgeving) als het relevante (resterende) huurbedrag niet kan worden geïncasseerd op de relevante betalingsdatum in overeenstemming met het relevante betalingsbeleid van de huur. Te late betaling, onjuiste bank-, debet- of creditcardgegevens, ongeldige credit/debit-kaarten of onvoldoende saldo zijn uw eigen verantwoordelijkheid en u heeft geen recht op restitutie van het vooruitbetaalde bedrag, tenzij de bootaanbieder anders akkoord is gegaan. Als u uw gehuurde dienst wilt bekijken, wijzigen of annuleren, raadpleegt u de bevestigingsemail en volgt u de instructies.

 11. Boataround geld-terug-garantie
 12. Boataround geld-terug-garantie is extra service aangeboden door Boataround aan haar klanten, het kan worden toegepast voor de reserveringen gemaakt op het platform en het is onderworpen aan de claim goedkeuring van Boataround. Boataround behoudt zich het recht om de claim te weigeren.

  Met Boataround geld-terug-garantie kan de klant zijn reservering annuleren en de betaling die hij al heeft betaald om zijn huur te garanderen worden terugbetaald, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan en de claim is goedgekeurd door Boataround:

  1. Er is minimal een tijdsbestek van een maand of langer tussen de datum waarop de reservering voor de jacht is gemaakt op het platform en de eerste dag van de jachtverhuur (datum van ophalen van de boot).

  2. De klant heeft de huurprijs (geheel of gedeeltelijk) die nodig was om zijn huur te garanderen al betaald volgens de betalingsvoorwaarden op de reserveringsbevestiging (lid 4 van deze algemene voorwaarden).

  3. De claim voor Boataround geld-terug-garantie wordt uiterlijk 1 maand vóór de ophaaldatum van de boot ter goedkeuring aan Boataround voorgelegd.

  Om de claim in te dienen, kunt u contact opnemen met Boataround op info@boataround.com.

  De klant heeft geen recht op een hogere restitutie dan het bedrag dat hij heeft betaald. Als de claim door Boataround wordt afgewezen of als niet aan de bovenstaande voorwaarden was voldaan en de claim wordt afgewezen, is het reguliere annuleringsbeleid van toepassing op de klant zoals vermeld in paragraaf 5 van Boataround Algemene voorwaarden

 13. Correspondentie
 14. Door het voltooien van een reservering, gaat u ermee akkoord om (i) een e-mail van ons te ontvangen die u informatie geeft over uw verhuur en u informatie en aanbiedingen verstrekt (inclusief aanbiedingen van derden voor zover u actief hebt gekozen voor deze informatie) relevant voor uw verhuur en bestemming, en (ii) een e-mail die we u sturen na het afronden van uw huurperiode met het verzoek om uw beoordeling te schrijven.

 15. Beoordelingen
 16. Uw beoordeling kan worden geüpload naar de pagina van de verhuurlijst op ons platform om (toekomstige) boekers te informeren over uw mening over de kwaliteit. We behouden ons het recht voor om beoordelingen aan te passen, te weigeren of te verwijderen naar eigen goeddunken.

 17. Disclaimer
 18. Behoudens de beperkingen uiteengezet in deze algemene voorwaarden en voor zover toegestaan door de wet, zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade geleden, betaald of opgelopen als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een maximum van totaalbedrag van de totale kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsemail (voor één evenement of reeks van verbonden gebeurtenissen).

  Voor zover toegestaan door de wet, zijn noch wij, noch onze directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of anderen die betrokken zijn bij het beheer van het platform en de inhoud hiervan aansprakelijk voor (i) enige directe, indirecte, gevolg- of bestraffende schade of verlies, productieverlies, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies van of schade aan goodwill of reputatie; (ii) enige onjuistheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie (inclusief huurprijs of beschikbaarheid) van de aanbiedingen zoals beschikbaar gesteld op ons platform, (iii) de diensten of producten die worden aangeboden door de bootleverancier of andere zakelijke partners, (iv) enige (directe, indirecte, vervolg- of punitieve) schade, verliezen of kosten geleden, opgelopen of betaald door u, ingevolge, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of vertraging van ons platform, of (v) enig letsel, overlijden, schade aan eigendommen of andere (directe, indirecte, gevolg- of punitieve) schade, verliezen of kosten lijden ed, opgelopen of betaald door u, hetzij als gevolg van (rechts) handelingen, fouten, inbreuken, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, nalatigheid, niet-nakoming, verkeerde voorstelling van zaken, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) te wijten aan de serviceprovider of een van onze andere zakelijke partners (inclusief een van hun werknemers, directeuren, vertegenwoordigers of gelieerde bedrijven) waarvan de producten of services (op directe of indirecte wijze) beschikbaar, aangeboden of gepromoot worden op of via het platform, inclusief annulering, overboeking, staking, overmacht of enige andere gebeurtenis buiten onze controle.

 19. Intellectuele eigendomsrechten
 20. Tenzij anders vermeld, is de software die vereist is voor onze services of beschikbaar is op of gebruikt door ons platform en de intellectuele eigendomsrechten (inclusief de auteursrechten) van de inhoud en informatie op ons platform eigendom van Boataround.com.

  Boataround.com behoudt uitsluitend het eigendom van alle rechten en belangen en (alle intellectuele eigendomsrechten) (het uiterlijk en het gevoel van de website waarop de service beschikbaar is (inclusief vertaalde inhoud) en u hebt geen recht op kopiëren, schrapen, publiceren de inhoud (inclusief eventuele vertalingen en beoordelingen) of ons merk zonder onze schriftelijke toestemming gebruiken, promoten, gebruiken of anderszins gebruiken. Alle onwettige gebruiken of gedragingen vormen een materiële inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten.

 21. 11. Diversen
 22. Voor zover wettelijk toegestaan, worden deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Slowaakse wetgeving en geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Slowakije.

  De oorspronkelijke Slowaakse versie van deze algemene voorwaarden kan in andere talen worden vertaald. In het geval van een geschil over de interpretatie van deze voorwaarden of het verschil tussen de Slowaakse versie en elke andere taalversie, is de Slowaakse taalversie van toepassing, primordiaal en beslissend. De Slowaakse versie is beschikbaar op onze website (door de Slowaakse taal te selecteren). Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar of niet-bindend is of wordt, blijft u gebonden aan alle andere bepalingen. In een dergelijk geval zal een dergelijke ongeldige bepaling toch worden afgedwongen voor zover als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en u zult op zijn minst akkoord gaan met het accepteren van een soortgelijk effect als de ongeldige, niet-uitvoerbare of niet-bindende bepaling, gezien de inhoud en het doel van deze voorwaarden en voorwaarden.