Vilkår og Betingelser for Boataround

Som en betingelse for din bruk av denne plattformen, garanterer du at (i) du er minst 18 år; (ii) du har myndighet til å inngå en bindende juridisk forpliktelse. Boataround.com forbeholder seg retten til å nekte en hvilken som helst person adgang til denne plattformen og til de tjenestene vi tilbyr.

Disse vilkårene og betingelsene, som kan endres fra tid til annen, gjelder for alle våre tjenester, direkte eller indirekte (gjennom distributører), gjort tilgjengelig på nettet, gjennom alle mobile enheter, e-post eller telefon. Ved å åpne, lese og bruke vår nettside eller noen av våre programmer gjennom en hvilken som helst plattform (samlet referert til som “plattform”) og/eller ved å fylle ut en reservasjon, erkjenner du og samtykker i å ha lest, forstått og akseptert vilkårene angitt nedenfor (inkludert praksis for personvern og informasjonskapsler).

Disse sidene, innholdet og infrastrukturen på disse sidene, og den elektroniske båtreservasjonstjenesten som leveres gjennom plattformen (“tjenesten”) er eid, drevet og levert av Boataround.com, a.s., Medena 17, 811 02 Bratislava, Slovakia (“ Boataround.com”,‘oss’,‘vi’ eller ‘vår’) og er ment for personlig, ikke-kommersiell bruk, i henhold til de vilkår som fremgår nedenfor.

 1. Våre tjenester
 2. Gjennom plattformen, gir vi (Boataround.com og dets tilknyttede partnere) en online plattform hvor alle typer båt-operatører (for eksempel charter, marinaer, individuelle båteiere, reisebyråer, og kollektivt kalt “båt-tilbyder(e)“), kan annonsere sine båter for utleie, og hvor besøkende til plattformen kan benytte seg av en slik form for utleie. Ved å leie gjennom Boataround.com, inngår du i et direkte (juridisk bindende) kontraktsforhold med båtleverandøren som du leier en båt fra. Fra det øyeblikket du inngår et leieforhold, handler vi utelukkende som et mellomledd mellom deg og båtens leverandør, overfører detaljene for utleie til den aktuelle båtleverandøren og sender deg en e-postbekreftelse på vegne av båtens leverandør.

  Gjennom plattformen, gir vi (Boataround.com og dets tilknyttede partnere) en online plattform hvor alle typer båt-operatører (for eksempel charter, marinaer, individuelle båteiere, reisebyråer, og kollektivt kalt “båt-tilbyder(e)“), kan annonsere sine båter for utleie, og hvor besøkende til plattformen kan benytte seg av en slik form for utleie. Ved å leie gjennom Boataround.com, inngår du i et direkte (juridisk bindende) kontraktsforhold med båtleverandøren som du leier en båt fra. Fra det øyeblikket du inngår et leieforhold, handler vi utelukkende som et mellomledd mellom deg og båtens leverandør, overfører detaljene for utleie til den aktuelle båtleverandøren og sender deg en e-postbekreftelse på vegne av båtens leverandør.

  Våre tjenester er gjort tilgjengelige for personlig og ikke-kommersiell bruk. Derfor får du ikke lov til å bruke, kopiere, selge, vise, eller gjengi innhold eller informasjon, produkter eller tjenester tilgjengelig på vår plattform, til kommersiell eller konkurrerende aktivitet.

 3. Priser
 4. Alle priser på Boataround.com sin plattform er per båt for hele reservasjonen, inkludert moms og alle andre avgifter, med mindre annet er oppgitt. Vennligst sjekk leiedetaljer grundig for slike betingelser før du gjennomfører reservasjonen. Åpenbare feil (inkludert trykkfeil) er ikke bindende.

  Våre tjenester er gratis, og vi vil ikke belaste deg for våre tjenester eller legge til ekstra provisjon til båtens leiepris. Båtleverandører betaler et gebyr (liten prosentandel av båtens leiepris) til oss etter at bestiller har betalt leieprisen.

 5. Personvern og informasjonskapsler
 6. Boataround.com respekterer ditt privatliv. Vennligst ta en titt på våre retningslinjer for ytterligere informasjon.

 7. Betaling
 8. Båtleverandørene ber om at leieprisen skal betales (helt eller delvis) for å garantere utleie. Du vil bli bedt om å gi en leiegaranti under bestillingen. Betaling gjøres trygt fra kreditt- / debetkort eller bankkonto til båtleverandørens bankkonto gjennom en tredjeparts betalingsbehandler. Vennligst sjekk betalingsbetingelsene for leiedetaljene grundig før du igangsetter utleie.

 9. Avbestilling
 10. Ved å gjennomføre en reservasjon på vår plattform, godtar og samtykker du til de aktuelle avbestillingsregler som båtleverandøren har, og til alle andre vilkår og betingelser for båtleverandøren som kan gjelde for utleie, inkludert tjenester og/eller produkter som tilbys av båtleverandøren. Leveringsvilkår for en båtleverandør kan fås fra den aktuelle båtleverandøren.

  Avbestillingsreglene er tilgjengelige på vår plattform på individuell utleiesider under bestilling, og i e-postbekreftelsen. Vær oppmerksom på at noen utleieforhold ikke gir anledning til kansellering eller endring. Vennligst sjekk leiedetaljer for slike forhold før du gjør reservasjonen. Vi anbefaler at du leser båtleverandørens individuelle regler for avbestilling og betaling av leiebeløp nøye før du leier, og husk å gjennomføre ytterligere betalinger i tide.

  Vær oppmerksom på at en leieavtale kan kanselleres (uten forvarsel) hvis relevant (gjenværende) leiebeløp ikke mottas innen den aktuelle betalingsdato i samsvar med relevante betalingsregler for leieforholdet. Sen betaling, feil i bank-, debet- eller kredittkort detaljer, ugyldige kredittkortt/bankkort eller utilstrekkelige midler er på eget ansvar, og du skal ikke ha rett til refusjon av forhåndsbetalte beløp, med mindre båtleverandøren ellers er enig. Hvis du ønsker å se, endre eller kansellere din leiekontrakt, vennligst se bekreftelsen og følg instruksjonene der.

 11. Boataround sin penger-tilbake-garanti
 12. Boataround sin penger-tilbake-garanti er en tilleggstjeneste som tilbys av Boataround til sine kunder, som kan brukes for bestillinger gjort på plattformen, og som må tilfredsstille krav for godkjenning fra Boataround. Boataround forbeholder seg retten til å avvise krav.

  Med Boataround sin penger-tilbake-garanti, kan kunden avbryte sin reservasjon og få refundert pengene som allerede er betalt for å garantere utleien, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt, og at kravet er godkjent av Boataround:

  1. Det er minst en måned eller lenger mellom datoen som reservasjonen for båten ble gjort på plattformen og den første dagen for bruk av båten (hentedatoen for båten).

  2. Kunden har allerede betalt leieprisen (helt eller delvis) som var nødvendig for å garantere leien i henhold til betalingsbetingelsene på bestillingsbekreftelsen (punkt 4 i disse vilkårene).

  3. Kravet for Boataround sin penger-tilbake-garanti er sendt til Boataround for godkjenning senest 1 måned før båtens hentedato.

  For å sende inn krav, kontakt Boataround på info@boataround.com

  Kunden har ikke rett til en høyere refusjon enn det beløpet som han eller hun har betalt. Hvis kravet blir avvist av Boataround eller de ovennevnte vilkår ikke var oppfylt, og kravet dermed blir avvist, gjelder vanlige avbestillingsregler for kunden som nevnt i punkt nummer 5 i Boatarounds vilkår.

 13. Korrespondanse
 14. Ved å fullføre en bestilling, godtar du å motta (i) en e-post fra oss, som gir deg informasjon om leie og gir deg bestemte opplysninger og tilbud (inkludert tredjepartstilbud, gitt at du aktivt har valgt å motta denne informasjonen) relevante for utleie og destinasjon, og (ii) en e-post som vi sender til deg etter endt leie, hvor vi inviterer deg til å legge igjen en

 15. Anmeldelser
 16. Din anmeldelse kan lastes opp på leieobjektets side på vår plattform med den hensikt å informere (fremtidige) bestillere om din vurdering av kvaliteten. Vi forbeholder oss retten til å justere, nekte eller fjerne vurderinger etter eget skjønn.

 17. Ansvarsfraskrivelse
 18. Med de begrensninger som er fastsatt i disse vilkårene og i den grad loven tillater det, skal vi kun være ansvarlige for direkte, faktiske skader som er opplevd, betalt eller som har oppstått som følge av svikt i våre forpliktelser i forhold til våre tjenester, inntil et samlet beløp som er lik den samlede kostnaden for reservasjonen som er fastsatt i e-postbekreftelsen (enten for en enkelthendelse eller en rekke hendelser).

  I alle tilfeller og i den grad loven tillater det, skal verken vi eller noen av våre ledere, ansatte, representanter, datterselskaper, tilknyttede selskaper, eller andre som er involvert i å drifte plattformen og innholdet holdes ansvarlig for (i) enhver direkte eller indirekte straffebelagte tap eller skader, tap av produksjon, tap av fortjeneste, tap av inntekter, tap av kontrakt, tap av eller skade på goodwill eller omdømme (ii) eventuelle unøyaktigheter knyttet til (beskrivende) informasjon (inkludert leiepris, tilgjengelighet) av oppføringer som er gjort tilgjengelig på vår plattform, (iii) de tjenester eller produkter som tilbys av båtleverandøren eller andre forretningspartnere, (iv) (direkte, indirekte, følgeskader eller straffebelagte) skader, tap eller kostnader som lides, påløpes eller betales av deg, i henhold til, som følge av eller i forbindelse med bruk, manglende kompetanse for bruk eller forsinkelse på vår plattform, eller (v) enhver personskade, død, skade på eiendom eller andre (direkte, indirekte, følgeskader eller straffebelagte) skader, tap eller kostnader som er lidet, pådratt eller betalt av deg, enten på grunn av (juridiske) handlinger, feil, brudd, (grov) uaktsomhet, forsett, utelatelser, mislighold, fremstillinger, tort eller objektivt ansvar som (helt eller delvis) tilskrives tjenesteleverandøren eller noen av våre andre samarbeidspartnere (inkludert ansatte, ledere, representanter eller tilknyttede selskaper) hvis produkter eller tjenester er (direkte eller indirekte) gjort tilgjengelig, tilbudt eller markedsført på eller gjennom plattformen, inkludert eventuell kansellering, overbestilling, streik, vis major eller andre hendelser utenfor vår kontroll.

 19. Opphavsrett
 20. Om ikke ellers spesifisert, eies programvaren som behøves for bruk av våre tjenester eller som er tilgjengelig på eller brukt av vår plattform og åndsrettigheter (inkludert opphavsrett) på innhold og informasjon om vår plattform av Boataround.com.

  Boataround.com beholder eksklusivt eierskap til alle rettigheter og interesser, og til (alle immaterielle rettigheter) utseendet på nettsiden hvor tjenesten gjøres tilgjengelig (inkludert oversatt innhold), og du har ikke rett til å kopiere, skrape, publisere, promotere, utnytte, eller på annen måte bruke innholdet (inkludert eventuelle oversettelser og vurderinger) eller vårt varemerke uten skriftlig tillatelse. Enhver ulovlig bruk eller atferd vil utgjøre en vesentlig overtredelse av våre opphavsrettigheter.

 21. Annet
 22. I den grad loven tillater det, skal disse vilkårene og leveringen av våre tjenester reguleres av og tolkes i samsvar med slovakisk lov, og eventuelle tvister som oppstår som følge av disse generelle vilkårene og betingelsene og våre tjenester skal utelukkende legges frem for de aktuelle domstoler i Slovakia.

  Den opprinnelige slovakiske versjonen av disse vilkårene kan oversettes til andre språk. I tilfelle tvist om tolkning av disse begrepene eller avvik mellom den slovakiske versjonen og alle andre språkversjoner, skal den slovakiske versjonen gjelde, seire og være avgjørende. Den slovakiske versjonen er tilgjengelig på våre nettsider (ved å velge slovakisk språk). Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene er eller blir ugyldige, ikke kan håndheves eller være bindende, skal du fortsatt være bundet av alle andre bestemmelser. I så fall skal slike ugyldige bestemmelser likevel håndheves i den grad gjeldende lov tillater, og du vil i det minste akseptere en lignende virkning som ugyldige, ikke-håndhevbare eller ikke-bindende bestemmelser, gitt innholdet i og hensikten med disse vilkår og forhold.