Lato 2021 - ponad 651 wyjątkowych ofert Najlepsze ceny - oszczędzaj średnio £670 na każdej rezerwacji

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wygaśnie po 14 dniach od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować Boataround.com, Ul. Chmielna 73B /14, 00-801 Warszawa, +48 22 307 05 60, info@boataround.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w przypadku wybrania innego rodzaju dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu kosztów dokonamy przy użyciu takich samych środków płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie poniesiesz żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu. Załóżmy, że poprosiłeś o rozpoczęcie świadczenia usług w okresie anulowania. W takim przypadku zapłacisz nam kwotę proporcjonalną do tego, co zostało wykonane, zanim nie poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy w porównaniu z pełnym zakresem umowy.