Boataround villkor

Användarvillkoren för denna plattform är garantin för att du (i) är minst 18 år; (ii) har den juridiska fullmakten att ingå en bindande laglig skyldighet. Boataround.com förbehåller sig rätten att neka åtkomst till denna plattform och till de tjänster vi erbjuder.

Dessa villkor kan ibland ändras och direkt eller indirekt (via distributörer) gäller alla våra tjänster som är tillgängliga online, via mobilenhet, via e-post eller telefon. Genom att komma åt, surfa och använda vår hemsida eller någon av våra applikationer via vilken plattform som helst (kollektivt kallade ”plattformen”) och / eller genom att göra en bokning, bekräftar du och godkänner att du har läst, förstått och godkänt villkoren som anges nedan (inklusive Sekretesspolicyn och Uttalandet om kakor).

Dessa sidor, innehållet och dess infrastruktur och den online-båtreserveringstjänst som levereras via plattformen ("tjänsten") ägs, drivs och levereras av Boataround.com, a.s., Medena 17, 811 02 Bratislava, Slovakien ("Boataround.com","oss", "vi" eller "våra"). Alla dessa tjänster finns för din personliga, icke-kommersiella användning och lyder under de villkor som anges nedan.

 1. Våra tjänster
 2. Via denna plattform levererar vi (Boataround.com och dess partners) en online tjänst genom vilken alla typer av båtoperatörer (till exempel charter, marinor, privata båtägare, resebyråer - kollektivt "båtleverantörer") kan annonsera sina båtar för uthyrning och plattformens besökare kan hyra sådana båtar. När du hyr en båt via Boataround.com startar du direkt ett (juridiskt bindande) avtalsförhållande med båtleverantören. Efter du har gjort en bokning agerar vi enbart som förmedlare mellan dig och båtleverantören. Vi sänder detaljer om din uthyrning till den relevanta båtleverantören och skickar dig en bekräftelse på uppdrag av båtleverantören.

  När vi erbjuder våra tjänster, informationen vi visar kommer från uppgifterna som vi fått från båtleverantörerna. Båtleverantörerna har tillgång till ett online system genom vilket de är fullt ansvariga för att uppdatera hyreskostnader, tillgänglighet och annan information som visas på vår plattform. Även om vi använder säkra resurser för att utföra våra tjänster, verifierar vi inte och kan inte garantera att all information är korrekt, fullständig eller exakt. Vi ansvarar inte heller för eventuella fel (inklusive typografiska fel), uppehåll (beroende på (tillfällig och / eller delvis) sammanbrott, reparation, uppgradering eller underhåll av vår plattform eller annat), felaktiga, vilseledande eller falska uppgifter eller information som saknas. Varje båtleverantör är alltid ansvarig för att uppgifterna (inklusive hyreskostnaden och tillgängligheten) som visas på vår plattform är korrekta, fullständiga och exakta.

  Våra tjänster finns endast för personlig och icke-kommersiell användning. Du får inte använda, kopiera, sälja, visa eller reproducera innehåll eller information, produkter eller tjänster som finns på vår plattform för kommersiell eller konkurrenskraftig verksamhet.

 3. Priser
 4. Alla priser på Boataround.com anges per båt och för hela bokningsperioden, inklusive moms och alla andra skatter, om inte annat anges. Därför borde du noggrant kontrollera hyresinformationen innan du bokar. Tydliga fel och misstag (inklusive felavtryck) är inte bindande.

  Våra tjänster är kostnadsfria och vi lägger aldrig några extra kostnader till båtuthyrningspriset. Båtleverantörer betalar en serviceavgift (liten del av båtuthyrningspriset) till oss efter att hyrestagaren har betalat hyran.

 5. Sekretess och kakor
 6. Boataround.com respekterar din integritet. Läs gärna vår sekretesspolicy för mer information.

 7. Betalning
 8. Båtleverantörer ser till att hyran betalas (helt eller delvis) för att garantera båtuthyrning. Under bokningsprocessen kommer vi att be dig att garantera din båtuthyrning. Betalningen behandlas säkert från ditt kredit- / betalkort eller bankkonto till båtleverantörens bankkonto via ett tredjeparts betalningssystem. Vänligen kontrollera noggrant uthyrningsinformationen för betalningsvillkoren innan du bokar.

 9. Avbokning
 10. När du bokar via vår plattform accepterar du de aktuella avbokningsreglerna och båtleverantörens eventuella ytterligare villkor som kan gälla för din hyra, inklusive tjänster och / eller produkter som erbjuds av båtleverantören. Leveransvillkoren för en båtleverantör kan erhållas hos den relevanta båtleverantören.

  Avbokningsreglerna hittar du på vår plattform när du klickar på båtuthyrningswebsida, under bokningsprocessen och i bekräftelsemailet. Observera att vissa bokningar inte går att avboka eller ändra. Innan du bokar vänligen kontrollera uthyrningsinformationen för eventuella sådana förutsättningar. Vi rekommenderar att du läser avboknings- och betalningspolicyn för uthyrningen innan du bokar och kom ihåg att betala hyran i tid.

  Vänligen observera att bokningen kan avbrytas (utan en förvarning) om det relevanta (återstående) hyresbeloppet inte kan hämtas på det aktuella betalningsdatumet som anges i betalningspolicyn. Du tar ansvar för eventuell sen betalning, felaktiga bank-, betalkort- eller kreditkortsuppgifter, ogiltiga kredit-/betalkort eller otillräckliga medel. Du har inte rätt till någon återbetalning av det förutbetalda beloppet om inte båtleverantören bestämmer annat. Om du vill se din bokning, ändra den eller avboka, se bekräftelsemailet och följ anvisningarna.

 11. Boataround Återbetalningsgaranti
 12. Boataround Återbetalningsgaranti är en ytterligare tjänst som Boataround erbjuder till sina kunder. Detta gäller reservationer som görs på plattformen och kräver ett fordringsgodkännande från Boataround. Boataround har rätt att avslå fordran.

  Med Boataround Återbetalningsgaranti kan kunden avboka sin bokning och får tillbaka pengarna för den betalningen de redan har betalat för att garantera uthyrningen. Detta gäller bara om Boataround godkänner fordran och om följande villkor är uppfyllda:

  1. Båten var bokat via plattformen minst en månad före själva båtuthyrningen (båtupphämtningsdatumet).

  2. Kunden har redan (helt eller delvis) betalat hyran och detta krävdes enligt Betalningsvillkoren i bokningsbekräftelsen (punkt 4 i dessa villkor) för att garantera uthyrningen.

  3. Fordran om Boataround återbetalningsgaranti lämnas till Boataround för godkännande senast 1 månad före båtens upptagningsdatum.

  För att skicka in fordran, kontakta Boataround på info@boataround.com.

  Kunden har inte rätt till högre återbetalning än det belopp han eller hon betalat. Om Boataround avvisades fordran eller om ovanstående villkor inte var uppfyllda och fordran avslogs på grund av det, de vanliga avbokningsreglerna gäller för kunden enligt punkt 5 i Boatarounds användarvillkor.

 13. Korrespondens
 14. Genom att göra en bokning godkänner du att få (i) ett mail från oss som informerar dig om din uthyrning och andra erbjudanden (inklusive tredjepartserbjudanden i den utsträckning du självt har valt) relevanta för din bokning och destination, och (ii) ett mail som vi skickar till dig efter att du har avslutat din uthyrning som bjuder in dig att skriva en recension.

 15. Recensioner
 16. Din recension kan användas i båtens profil på vår plattform för att informera (framtida) kunder om din åsikt om båtens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att justera, neka eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande.

 17. Ansvarsfriskrivning
 18. Med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor och i den utsträckning som lagen tillåter, är vi endast ansvariga för direkta skador som faktiskt lidit, betalats eller uppkommit på grund av en hänförbar brist på våra skyldigheter gentemot våra tjänster, upp till en aggregerad summa av den totala bokningskostnaden som anges i bekräftelsemailet (om det gäller en händelse eller en serie av anslutna händelser).

  Å andra sidan (i den utsträckning som lagen tillåter) ska varken vi eller någon av våra styrelseledamöter, anställda, företrädare, dotterbolag, anslutna företag eller andra som är involverade i hanteringen av plattformen och dess innehåll ansvara för (i) direkta, indirekta, följd-, eller straffbara förluster och skador, produktionsförlust, utebliven vinst, inkomstförlust, förlust av kontrakt, förlust av eller skada på goodwill eller rykte, (ii) eventuella felaktigheter i samband med (beskrivande) information (inklusive hyreskostnader, tillgänglighet) på listorna som finns tillgängliga på vår plattform, (iii) de tjänster eller produkter som erbjuds av båtleverantören eller andra affärspartners, (iv) eventuella (direkta, indirekta, följd- eller straffbara) skadestånd, förluster eller kostnader som uppstått, uppkommit eller betalats som följd av eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller uppehålla vår plattform, eller (v) eventuella skador, dödsfall, egendomsskada eller andra (direkta, indirekta, följd- eller straffbara) skador, förluster eller kostnader som våra kunder drabbas av eller får betala, antigen som följd av (juridiska) handlingar, fel, överträdelser, (grov) försummelse, avsiktlig försummelse, underlåtenheter, bristande eller felaktig skyldighet, skadestånd eller strikt ansvar av eller (helt eller delvis) hänförlig till tjänsteleverantören eller någon av våra andra affärspartners (inklusive någon av deras anställda, styrelseledamöter, ombudsmän eller intresseföretag) vars produkter eller tjänster görs (direkt eller indirekt) tillgängliga, erbjuds eller marknadsförs på eller via plattformen, inklusive eventuella avbokningar, överbokningar, strejk, force majeure eller någon annan händelse som vi inte har kontroll över.

 19. Immateriella rättigheter
 20. Programvaran som krävs för våra tjänster eller som är tillgänglig på eller används av vår plattform och immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätten) av innehållet och informationen på vår plattform ägs av Boataround.com – om inte annat anges.

  Boataround.com behåller uteslutande äganderätt av alla rättigheter och intressen och av alla immateriella rättigheter (utseendet av webbsidan där tjänsten levereras (inklusive översatt innehåll) och du har inte rätt att kopiera, skrapa, publicera, marknadsföra, utnyttja eller på annat sätt använda innehållet (inklusive eventuella översättningar och recensioner) eller vårt varumärke utan vårt skriftliga tillstånd. Eventuell olaglig användning eller beteende kommer att utgöra en överträdelse av våra immateriella rättigheter.

 21. Övrigt
 22. I den utsträckning som lagen tillåter ska dessa villkor och bestämmelsen av våra tjänster regleras av och tolkas i enlighet med slovakisk lag och eventuell tvist som härrör från dessa allmänna villkor och våra tjänster ska uteslutande lämnas in till de behöriga domstolarna i Slovakien.

  Den ursprungliga slovakiska versionen av dessa villkor kan översättas till andra språk. Om en tvist om tolkningen av dessa villkor eller avvikelser mellan den slovakiska versionen och någon annan språkversion skulle uppstå, ska den slovakiska språkversionen gälla, styra och vara avgörande. Den slovakiska versionen är tillgänglig på vår hemsida (genom att välja det slovakiska språket). Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig, icke verkställbar eller icke bindande, förblir du bunden av alla övriga bestämmelser. I sådana fall ska sådan ogiltig bestämmelse verkställas i största möjliga utsträckning enligt gällande lag, och du kommer åtminstone att acceptera en liknande verkan som den ogiltiga, icke verkställbara eller icke bindande bestämmelsen, med hänsyn till innehållet och syftet med dessa villkor.